Klauzula informacyjna Rodo

Klauzula   informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych   Klub  Wakacyjny  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie "

 

2) inspektorem ochrony danych w  (  Klub Wakacyjny  sp. z o.o. jest Pani  Monika  Kolańska   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji   zamówienia  oraz przedkładania   ofert  handlowych   przez  Administratora  Danych   Osobowych na podstawie   art.  6  ust.1  lit.  a  i  b   Rozporządzenia  PE  i  Rady  Europy  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. (  RODO).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  -  bezterminowo;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7)  W  przypadku   zawarcia  i  realizacji   umowy  handlowej  nie  ma  Pani/Pan  prawa    do  żądania  usunięcia   danych   osobowych   stosownie  do  postanowień   art.  6  ust.1  lit. b  i c  Rozporządzenia  PE  i  Rady  Europy  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. (  RODO).

TOP