FORMULARZ KONTAKTOWY

RESORT PLAZA SPA

76-153 Darłówko Wschodnie
ul. Słowiańska 3

Email

plaza@polskiehotele.info

Rezerwacja

+48 94 314 44 55,
+48 512 081 093

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  • • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych spółkę Klub Wakacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Darłówku, ul. J. Muchy 4 , NIP 526-25-92-725, numer KRS 0000084398 w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych oraz dokonywania czynności maketingowych - otrzymywania ofert usług turystycznych.
  • • Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  • • Nie wyrażam zgody na udostępnianie tych danych innym podmiotom trzecim poza podmiotami zależnymi od Administratora Danych Osobowych - Spółkę Klub Wakacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Darłówku, ul. J. Muchy 4, NIP 526-25-92-725, numer KRS 0000084398.

KONTAKT TIMESHARE INFO

W sprawach związanych z umowami timeshare prosimy o kontakt e-mail'owy: bok@polskiehotele.info

TOP